Rudolf Steinerskolen i Bergen er et pedagogisk alternativ til den offentlige skolen. Vårt langsiktig mål er å skape livslang motivasjon for læring, gjennom engasjement, nysgjerrighet og undring. Elevene skal etter endt skolegang kunne forholde seg til verden ut fra egen trygghet, selvstendig dømmekraft, levende kunnskaper og personlig initiativ. Dette krever fordypning som arbeidsform.

Velkommen til
Rudolf Steinerskolen i Bergen

Hva ser du etter?

Hva ser du etter?

Oppslagstavlen

Image
FORELDREBETALING
SFO OG SKOLE
Image
FORELDREBETALING
SFO OG SKOLE

Telefon

Følg oss på sosiale medier!