Ungdomstrinn

Ungdomsskolen

Våre læringsmål tilsvarer i stor grad den offentlige skole når det gjelder lesing, skriving, regning, formuleringsevne og digital kompetanse. I tillegg legger vi stor vekt på kunstneriske og praktiske fag, f.eks. tegning, maling, sang, musikk, håndverk, økologisk hagebruk og skolekjøkken. Dette gir en variert skoledag og flere muligheter for mestring.

Undervisning og pedagogikk

Vi har vår egen anerkjente pedagogikk. Også på ungdomstrinnet er lærerens engasjerte fortelling og formidling kjernen i undervisningen. På ungdomstrinnet presenteres det faglige stoffet blant annet gjennom biografier av mennesker som har vært sentrale i skapelsen av vår nåværende kultur og verdensbilde.

Slik gir vi elevene gode forbilder, samtidig som undervisningen blir spennende og interessant. I bearbeidelsen av stoffet legges det vekt på individuell utforming og flid i elevenes arbeid. Slik prøver vi å bidra til gode holdninger og arbeidsvaner i puberteten.

Kontakt oss

Rieber Mohnsveg 15, 5231 Paradis

  • dummy55 92 29 29

  • dummy bergen@steinerskolen.no

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Search