Videregående  >  Kontakt oss

Kontaktinformasjon

Adresse:

Rieber-Mohns veg 15
5231 Paradis

Telefon:

55 92 29 29  - 08:00-14:30

E-post skolekontoret:

Daglig leder
Skolens styre
Det nye styret ble konstituert i juni 2022 og består av:

Styremedlemmer

Julian Berntzen, styreleder, foreldre

Njål Clementsen, kollegiet

Anders Hartwig, foreldre

Elisabeth Irgens, kollegiet

Allison Matheson, ekstern

Heike Mütter, kollegiet

Cornelia Simons, ekstern

 

Vara
Selma Stoltz, kollegiet

 

Observatører

Kollegiet: Marthe Steffensen

Elevrådet:

FAU: Gunnlaug Svare

Vestland fylkeskommune: Øivind Høines

Bergen kommune: Olav Haga

 

Alle henvendelser til styret bes rettes til

styreleder.bergen@styret.steinerskolen.no

Fritidshjem SFO
Leder for SFO:
Turid Bjørgo Johnsen

sfo.bergen@steinerskolen.no


1.klasse mobil: 975 28 347

2.klasse mobil: 489 56 135

3.-4.klasse mobil: 958 80 428
Skolehelsetjenesten

Helsesykepleiere tilknyttet skolen:

Kristine Bernard
På skolen: Mandag, tirsdag og onsdag.
E-post: Kristine.Bernard@bergen.kommune.no

Telefon: 55 92 29 35
mandag, tirsdag og onsdag.

Mobil, alle ukedager: 408 13 473  

Kontor i 1.etg i Det Blå Huset, man-ons.

Trude Vie Ytrearne
På skolen: Mandag
E-post: trude.ytrearne@bergen.kommune.no

Her finner du mer informasjon om skolehelsetjenesten.
Rådgiver ungdom / videregående trinn

Siv Heidi Solend

Telefon - 55 92 29 30

E-post: radgiver.vgt.bergen@steinerskolen.no

 

Drift / vedlikehold
Driftansvarlig:

Ole Rasmus Nygaard
mobil: 481 05 191 
E-post: ole.rasmus.nygaard@steinerskolen.no

Vaktmester:

Piotr Lesniewski
mobil: 967 53 472
E-post: piotr.lesniewski@steinerskolen.no

Fakturering

Fakturaadresse:

Rudolf Steinerskolen i Bergen
c/o Økonomihuset Bergen AS
Conrad Mohrs vei 11
5068 Bergen

EHF-faktura: Org. nr. 971.561.335

Faktura vedlagt e-post (pdf): steinerbergen@faktura.poweroffice.net

Våre ansatte

Image
JAN FERDINAND PEDERSEN
Engelsk og samfunnsfag

 

 
Image
SELMA STOLTZ
Image
JOHANNES SLÅTTLI
Image
ALLEGRA BRUNBORG
Image
THORA DAHL
 
Image
HEIKE MUTTER

Administrativt ansvar, biologi og tysk
heike.mutter@steinerskolen.no   / vgt.bergen@steinerskolen.no

 

 
Image
HENNING STEPHAN

Historie, samfunnsfag og engelsk
henning.stephan@steinerskolen.no

 
Image
SIV HEIDI SOLEND
Rådgiver og sølvsmie
 
Image
ELISABETH IRGENS
Image
CHRISTINE EULER

Fysikk og matematikk
christine.euler@steinerskolen.no

 

 
Image
MARTE STEFFENSEN

Trinnleder vgt, norsk, historie, samfunnsfag og årsoppgave
marte.steffensen@steinerskolen.no
/ vgt.bergen@steinerskolen.no

 
Image
RONNY MYKLEBUST
Kroppsøving og friluftsliv
 
Image
JOACHIM KRÜGER
Image
ASTRID KOPPEN MJANGER

Norsk, drama og skuespill
astrid.mjanger@steinerskolen.no

 

 
Image
TAGE MORKEN AUGUSTSON

Matematikk, fysikk og kjemi
tage.augustson@steinerskolen.no

 
Image
ANNE-MARIT WANG
 

Telefon

Følg Steinerskolen videregående på sosiale medier!