Søknad om permisjon fra undervisning

Privatskoleloven § 3-13. Permisjon frå den pliktige grunnskoleopplæringa: 

«Når det er forsvarleg, kan skolen gi den enkelte eleven i grunnskolen permisjon i inntil to veker.» Det kan klages på vedtaket innen 3 uker er mottatt vedtak. 

 Rudolf Steinerskolen i Bergen legger stor vekt på tilstedeværelse i undervisningen. Det har avgjørende betydning, ikke bare for den enkelte elev, men for hele klassen. Det er svært viktig at elevene er tilstede i skoletiden. Og på vår skole er det spesielt viktig, da mye av vår undervisning foregår gjennom lærerens muntlige formidling. 

 Følgende gjelder ved søknad om permisjon fra undervisning: 

 · Klasselærer kan gi permisjon inntil tre skoledager. 

· Permisjoner som overstiger tre dager behandles av leder for trinnet, eller daglig leder. 

· Permisjoner som overstiger 10 dager kan bli håndtert som oppsigelse av skoleplass. 

· Det innvilges normalt ikke permisjon til ferie. 

 Søknad om permisjon skal leveres i god tid før planlagt fravær. Ved flere elever sendes det inn en søknad pr. elev. Alle felt må fylles ut før innsending.


Lenke til søknadsskjema her: SØKE PERMISJON FRA UNDERVISNING

Kontakt oss

Rieber Mohnsveg 15, 5231 Paradis

  • dummy55 92 29 29

  • dummy bergen@steinerskolen.no

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Search