SAMTYKKESKJEMA

I dette skjemaet kan dere som foresatte melde et generelt samtykke for deres barn, inn til skolen.

Dere sender inn ett skjema pr barn.

Samtykket er gyldig så lenge barnet er elev ved skolen, eller til dere sender inn nytt skjema med oppdatert samtykke. Sist innsendte skjema vil alltid være gjeldende.

Vi gir samtykke til at vårt barn kan bli fotografert/filmet i forbindelse med skoleaktiviteter.
Vi gir samtykke til at bilder av vårt barn kan bli lagt ut på skolens digitale plattformer.
Bilder/film av elev kan bli brukt på skolens nettside, Facebook eller Instagram.
Vi gir samtykke til at bilde/film av vårt barn kan vises internt på skolen.
Dette vil gjelde i undervisning, ukebrev for klasse, foreldremøter og lignende.
Vi gir samtykke til at bilde/film av vårt barn kan vises i åpne utstillinger.
Dette vil gjelde i de sammenhenger der skolen vil vise hvordan undervisingen foregår. Det kan være i elevutstillingen på julemarkedet, informasjonsmøter, lærerstevner og lignende.
Vi gir samtykke til at vårt barn kan bade utendørs på turer og utflukter i regi av skolen.
I forbindelse med utendørs bading under klasse/skoleturer, må vi ha en skriftlig tillatelse fra foresatte. Det vil være en lærer/instruktør som er sertifisert i livredding tilstede.
Vi gir samtykke til at vårt barn kan sitte på i privat bil i sammenheng med turer og utflukter i regi av skolen.
Dette vil være gjeldende kun der det er hensiktsmessig å arrangere slik transport. Enten med foresattes, eller ansattes, private biler.
1. - 10. klasse - JOD
Vi gir samtykke til at vårt barn kan få utdelt jodtablett ved en eventuell atomhendelse. Skolen kan kun gi ut tabletter dersom myndighetene spesifikt gir beskjed om dette.
Informasjonen dere gir til skolen i dette samtykkeskjema vil bli behandlet i henhold til gjeldende personvernforordning. Opplysningene vil bli videreformidlet til elevens kontaktlærer, samt til faglærere der det er behov for denne informasjonen.

Spørsmål om samtykkeskjema kan rettes til bergen@steinerskolen.no

Kontakt oss

Rieber Mohnsveg 15, 5231 Paradis

  • dummy55 92 29 29

  • dummy bergen@steinerskolen.no

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Search