Skolehelsetjenesten 2020-21

Helsesykepleiere tilknyttet skolen:

 

Alle trinn:

Kristine Bernard, mandag, onsdag og torsdag.

Hun har kontor i 1.etg i Det Blå Huset.

E-post: Kristine.Bernard@bergen.kommune.no

Telefon: 55 92 29 35 mandag og torsdag

Elevtelefon: 408 13 473

 

9.klasse:

Astrid Synnøve Litland.

Hun er hos oss torsdager mellom 08:30 og 11:30, treffes ellers på e-post: asli@hvl.no

 

 

Skolehelsetjenesten i grunnskolen

Fana/ Ytrebygda 2020-21

 

 

 

Program

Trinn

Innhold

 

 

 

Skolestartundersøkelse

 

 

Hørselsundersøkelse

1. trinn

Skolestartundersøkelse hos helsesykepleier og lege, i følge med foresatte. Fysisk og psykisk helse, mestring, trivsel, familieforhold, voldskartlegging, kosthold, aktivitet, søvn, høyde/vekt, syn, generell organundersøkelse ved lege.

Hørselsundersøkelse tas av skolelege på skolestartundersøkelsen.

Dette er en todelt undersøkelse-. Legeundersøkelsen vil finne sted på Nesttun helsestasjon. Helsesamtalen/høyde/vekt vil finne sted på helsesykepleiers kontor.

Vaksinasjon KOM 02

 

 

 

Undervisning i klasse

2. trinn

Vaksinasjon mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio – gruppevis.. Eleven skal vente 20 minutter på skolehelsetjenestens kontor etter vaksinasjon.

 

Undervisning i klasse; vold og overgrep. Evt. Psykologisk førstehjelp.

 

 Etter kapasitet og behov

 

Måling av høyde og vekt.

 

 

 

Undervisning i klasse/gruppe

3. trinn

Måling av høyde og vekt. Utføres gruppevis – enkeltvis inn til måling hos helsesykepleier. Informasjon til foresatte i forkant. Individuell oppfølging etter behov.

 

Undervisning i klasse/gruppe: kost, helse og aktivitet

 

Evt. undervisning i klasse

4. trinn

Evt. undervisning i klasse etter behov og kapasitet: Kropp og følelser/grensesetting

 

 

Undervisning i klasse

5. trinn

Undervisning i klasse: Psykologisk førstehjelp. / undervisning i gruppe om pubertet.

 

Etter kapasitet og behov.

Undervisning i gruppe

 

Vaksinasjon MMR

6. trinn

Undervisning gruppe: pubertet

 

Vaksinasjon mot meslinger, kusma og røde hunder klassevis.

MMR settes som én injeksjon. Eleven skal vente 20 minutter på skolehelsetjenestens kontor etter vaksinasjon.

 

Vaksinasjon HPV

 

 

 

Evt. undervisning i klasse

7. trinn

Vaksinasjon mot humant papillomavirus klassevis. Vaksinasjonen består av to doser som settes i med 6 måneders mellomrom. Eleven skal vente 20 minutter på skolehelsetjenestens kontor etter vaksinasjon.

 

 

Individuell helsesamtale med utgangspunkt i ungdommens behov

 

 

Undervisning i klasse

 

8. trinn

Alle elever får tilbud om helsesamtale. Tema omfatter fysisk og psykisk helse, mestring, trivsel, fravær, kropp/selvbilde/selvfølelse, familieforhold, voldskartlegging, kosthold, aktivitet, søvn, høyde-vekt, tobakk/alkohol/rusmidler, seksuell helse, individuell oppfølging etter behov.

 

Undervisning om psykologisk førstehjelp/ livsmestring i samarbeid med skolen.

 

Etter kapasitet og behov.

Undervisning i klasse/ gruppe

9 trinn

Undervisning i klasse/ gruppe: Kropp og følelser/grensesetting.

Evt. besøk på helsestasjon for ungdom der det er mulig.

 

Etter kapasitet og behov.

Vaksinasjon DTP-IPV

10. trinn

Vaksinasjon mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio klassevis. DTP-IPV settes som én vaksine. Eleven skal vente 20 minutter på skolehelsetjenestens kontor etter vaksinasjon.

Dokumentasjon på alle satte vaksiner kan hentes fra helsenorge.no/Mine vaksiner: https://helsenorge.no/vaksiner/mine-vaksiner

 

Helseopplysning/Kid screen

Vaksinasjon meningokokk

1 vgs.

Undervisning i klasse. Anonymt spørreskjema om helse/trivsel. Individuell oppfølging etter behov.

Tilbud om vaksine mot meningokokk.

 

Eleven venter 20 min på skolehelsetjenestens kontor etter vaksinasjon.

Tilbud til "nye" elever

 

 

 

 

Alle trinn

 

 

 

Elever som begynner på skolen utenom vanlig skolestart vil få tilbud om «ny elev samtale» hos helsesykepleier innen 2 måneder etter at de begynner på skolen.

 

 

 

 

Mobbeombud 

Alle barn og unge har rett til eit trygt og godt barnehage- og skulemiljø. Mobbeombodet i Vestland er eit tilbod til alle barn og unge, og deira foreldre, som opplever å ikkje ha det bra i barnehagen eller på skulen. Mobbeombodet rettleiar i saker som handlar om psykososialt miljø, om barnet sine rettar og korleis du kan gå fram om du ikkje har det bra. Mobbeombodet har teieplikt.

Alle kan ta kontakt med mobbeombodet; på telefon 57 30 03 33 eller på e-post mobbeombod@vlfk.no
Du kan følgje ombodet på Facebook (www.facebook.com/mobbeombod).

Du kan lese meir om ombodet og korleis du kan få hjelp, på www.vlfk.no/mobbeombodet 

Kontakt oss

Rieber Mohnsveg 15, 5231 Paradis

  • dummy55 92 29 29

  • dummy bergen@steinerskolen.no

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Search