Rudolf Steinerskolen GRUNNSKOLEN

Sfo - fritidshjem
Barnetrinnet 1. - 7. klasse
Ungdomstrinnet 8. - 10. klasse

Rudolf Steinerskolen
VIDEREGÅENDE

Eksamensfri videregående skole.
Gir studiekompetanse på lik linje med en
studiespesialisering i offfentlig skole.

Rudolf Steinerskolen GRUNNSKOLEN


Sfo - fritidshjem
Barnetrinnet 1. - 7. klasse
Ungdomstrinnet 8. - 10. klasse.

Rudolf Steinerskolen
VIDEREGÅENDE


Eksamensfri videregående skole. Gir studiekompetanse
på lik linje med en studiespesialisering i offfentlig skole.

Telefon

Følg Rudolf Steinerskolen grunnskolen på sosiale medier!