Videregående  >  Praktisk info

Studiespesialiserende linje med oppstart høst 2024, ordinær søknadsfrist: 01. mars 2024

Praktisk info

Vanlige spørsmål

Hvilke studier kan jeg begynne på etter Steinerskolen?

Etter fullført videregående på Steinerskolen får du generell studiekompetanse, som betyr at du kan søke deg videre på det meste av universitets- og høyskoleutdanninger. I tillegg har du muligheten til å ta fordypning i matte, fysikk, kunst og musikk. Disse fordypningene åpner bl.a muligheten for noen flere ingeniørfag.

Hvor stor del av skoledagen består av praktisk-kunstneristiske fag?

Praktiske og kunstneriske fag er en viktig del av fagtilbudet vårt, og utgjør en ganske stor
del av timeplanen. Avhengig av hvordan du velger programfag vil du ha mellom 8-12 timer ikke-teoretiske fag per uke. I tillegg kommer noen av disse fagene i hovedfagsperioder, f.eks. musikkhistorie i VG2 og arkitekturhistorie i VG3.
Image

Blir det gitt karakterer i fagene?

Steinerskolen er kjent for å være en karakterfri skole, og på vår skole gjelder dette frem til 10. klasse. På videregående får man karakterer i alle fag. Ved fullført skolegang får man et vitnemål helt tilsvarende offentlig skole.

Når er klasseturene, og er de obligatoriske?

Det er en til to klasseturer hvert år, noen på høsten og noen på våren. Turene er en obligatorisk og viktig del av undervisningstilbudet. Ved fravær fra disse turene gjelder altså vanlige regler om dokumentasjon.

Hva vil det si at Steinerskolen er eksamensfri skole?

Steinerskolen er fritatt fra den offentlige eksamensordningen av pedagogiske grunner. Prøver og innleveringer kommer jevnlig i alle fag, men ikke tentamen eller eksamen. I stedet har vi års-oppgaven som avsluttende arbeid på videregående trinn.
Image

Telefon

Følg Steinerskolen videregående på sosiale medier!