Skolehelsetjenesten 2023 - 24

Helsesykepleiere ved skolen:

Kristine Bernard

På skolen: Mandag, tirsdag og onsdag

E-post: 
Kristine.Bernard@bergen.kommune.no

Telefon: 55 92 29 35 mandag, tirsdag og onsdag.

Mobil: 408 13 473 alle dager. 

Kontor i 1.etg i Det Blå Huset.

Trude Vie Ytrearne

På skolen: Mandag

E-post: 
trude.ytrearne@bergen.kommune.no

Våre helsesykepleiere er tilknyttet Helsestasjonen
på Nesttun, helsestasjon.
Nesttun@bergen.kommune.no

Her kan dere lese mer om skolehelsetjenesten: 
Bergen kommune - Skolehelsetjenesten

Mobbeombud

Alle barn og unge har rett til eit trygt og godt barnehage- og skulemiljø. Mobbeombodet i Vestland er eit tilbod til alle barn og unge, og deira foreldre, som opplever å ikkje ha det bra i barnehagen eller på skulen. Mobbeombodet rettleiar i saker som handlar om psykososialt miljø, om barnet sine rettar og korleis du kan gå fram om du ikkje har det bra. Mobbeombodet har teieplikt.

Alle kan ta kontakt med mobbeombodet; på telefon 57 30 03 33 eller på e-post mobbeombod@vlfk.no
Du kan følgje ombodet på Facebook.

Du kan lese meir om ombodet og korleis du kan få hjelp, på www.vlfk.no/mobbeombodet 

Telefon

Følg Steinerskolen videregående på sosiale medier!