Skoleruten 2023 - 24

Skolen stengt - SFO åpen for ferieplasser
Ferie / fridager - Skole og SFO stengt
Planleggingsdag - Skole og SFO stengt
PLD = Planleggingsdag
SFO = Skolefritidsordning
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Sommerferie

Siste skoledag før ferien er 21.juni

Ferie-SFO er åpen for påmeldte elever i periodene 24. - 28. juni og fra 01. august frem til skolestart.
Med forbehold om stengt for planleggingsdager før skolestart.

Dato for skolestart august 2024 er ikke satt enda.

Telefon

Følg Steinerskolen videregående på sosiale medier!