Grunnskolen  >  Praktisk info  >  Søk permisjon

Permisjon

Søknad om permisjon fra undervisning

Privatskoleloven § 3-13. Permisjon frå den pliktige grunnskoleopplæringa: 

«Når det er forsvarleg, kan skolen gi den enkelte eleven i grunnskolen permisjon i inntil to veker.» Det kan klages på vedtaket innen 3 uker er mottatt vedtak. 

Rudolf Steinerskolen i Bergen legger stor vekt på tilstedeværelse i undervisningen. Det har avgjørende betydning, ikke bare for den enkelte elev, men for hele klassen. Det er svært viktig at elevene er tilstede i skoletiden. Og på vår skole er det spesielt viktig, da mye av vår undervisning foregår gjennom lærerens muntlige formidling. 

Følgende gjelder ved søknad om permisjon fra undervisning: 

  • Klasselærer kan gi permisjon inntil tre skoledager. 
  • Permisjoner som overstiger tre dager behandles av leder for trinnet, eller daglig leder. 
  • Permisjoner som overstiger 10 dager kan bli håndtert som oppsigelse av skoleplass. 
  • Det innvilges normalt ikke permisjon til ferie. 

Søknad om permisjon skal leveres i god tid før planlagt fravær. Ved flere elever sendes det inn en søknad pr. elev. Alle felt må fylles ut før innsending.

Image
Søknad om permisjon fra undervisning gjøres via skjema her:
Søknad permisjon fra undervisning 

Telefon

Følg Rudolf Steinerskolen grunnskolen på sosiale medier!