Skoleruten 2022 - 23

Skolen stengt - SFO åpen for ferieplasser
Ferie / fridager - Skole og SFO stengt
Planleggingsdag - Skole og SFO stengt
PLD = Planleggingsdag
SFO = Skolefritidsordning
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Sommerferie

Siste skoledag før ferien er 20.juni

Ferie-SFO er åpen for påmeldte elever i periodene 21. - 30. juni og 01. - 16. August.
Med forbehold om stengt for planleggingsdager før skolestart. (15. og 16.august)

Første skoledag etter ferien er 17.August

Telefon

Følg oss på sosiale medier!