Grunnskolen  >  Praktisk info  >  Steinerskolens foreldreforbund

Steinerskolens foreldreforbund

Et forbund for foreldre ved alle steinerskoler i Norge

Som forelder i steinerskolen er du medlem i Steinerskolenes foreldreforbund (Sff). Vi er en interesseorganisasjon som jobber for å få best mulig samarbeid mellom skole og hjem, til barnets beste.

Vi mener et godt psykososialt miljø på skolen avhenger av godt samarbeid mellom foreldre og lærere.

Les mer på Foreldreforbundet sin nettside.

Følg foreldreforbundet på facebook!

Image

Foreldreforeningen FAU

FORELDREARBEIDET I STEINERSKOLENE INNRETTES OG DRIVES FORSKJELLIG.

Sff anbefaler en demokratisk modell for foreldrearbeidet i skolen, der en valgt representant for hver klasse utgjør et arbeidsutvalg. Utvalget er ansvarlig for å arrangere årsmøte i foreldreforeningen.

Foreldrerollen

SOM FORELDRE HAR MAN FORSKJELLIGE ROLLER TIL KLASSELÆRER

Et godt forhold mellom foreldre og klasselærer er av stor betyding for de sosiale relasjonene i klassen.Et godt forholde mellom foredre i klassen er også viktig.

Klassekontakt

EN KLASSEKONTAKT ELLER FORELDREKONTAKT ER IKKE EN LOVPÅLAGT FUNKSJON

Det er ikke meningen at du som klassekontakt skal gjøre alt selv. Delegering er vesentlig for å utnytte de ressurser som er i foreldregruppen. Sammarbeid er et viktig element.

 

Telefon

Følg Rudolf Steinerskolen grunnskolen på sosiale medier!