Grunnskolen  >  Praktisk info  >  Visma

Pålogging til Visma Flyt skole

Foresattes fødselsnummer, 11 siffer, må registreres i Visma før foresatte kan få personlig pålogging til Visma Flyt Skole.

Opplysningene går kun til skolens administrasjon og er nødvendig for å kunne registrere elevenes foresatte i det nye administrasjonssystemet. Foresatte som ikke ønsker å sende sitt fødselsnummer inn via dette skjemaet kan enten ringe inn opplysningene til skolekontoret på telefon 55 92 29 29, eller formidle til klasselærer.


MERK: Er det forhold som tilsier at en forelder ikke skal ha tilgang til slik pålogging er det viktig at skolekontoret blir informert om dette

Et fødselsnummer er et 11-sifret identifikasjonsnummer. Alle som er folkeregistrert i Norge har et fødselsnummer. Nummeret regnes ikke som en sensitiv personopplysning og er ikke taushetsbelagt. 

Les mer
Image
Bruk skjemaet i lenken for å melde inn fødselsnummer til skolens administrasjon:
Personopplysninger for pålogging til Visma

Telefon

Følg Rudolf Steinerskolen grunnskolen på sosiale medier!