Ordinær søknadsfrist for 1 - 10. klasse oppstart høst 2024: 01. januar 2024

Vi har ledige plasser i 1. - 4. klasse, samt 7. klasse. Alle med oppstart høsten 2023.

Velkommen til
Rudolf Steinerskolen i Bergen

Hva ser du etter?

Praktisk info