Videregående  >  Historien vår

Historien vår

Bakgrunn

Den første Steinerskolen ble etablert høsten 1919 i Tyskland. En forretningsmann fra Stuttgart, Emil Molt, hadde engasjert seg for en reform av hele delstatens skolesystem etter første verdenskrig. Da dette slo feil, stilte han midler og lokaler til disposisjon for å starte en skole for barna til arbeiderne på sigarett-fabrikken Waldorf Astoria. Rudolf Steiner ble bedt om å lede lærerkollegiet og om å utvikle ideer til skolens pedagogikk. 

I Tyskland og de fleste andre land har Steinerskolene beholdt betegnelsen Waldorfskoler, mens den første norske Steinerskolen, som ble startet i Oslo i 1926, fikk navn etter pedagogikkens grunnlegger og ble hetende Rudolf Steinerskolen i Oslo. I 1929 ble Rudolf Steinerskolen i Bergen etablert. Frem til 1971 fantes kun to Steinerskoler i Norge. På 70- og 80-tallet ble det grunnlagt en rekke nye skoler fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord. 

 

Det er 34 steinerskoler i Norge, fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord.
Steinerskolene i Norge har over 5000 elever og rundt 800 lærere. På verdensbasis er det over 1000 steinerskoler i 64 land, og med det er steinerskolen verdens største friskolebevegelse. (kilde: Steinerskoleforbundet, 2023)


Lenker:
Steinerskoleforbundet - De norske Steinerskolenes interesseorganisasjon
Steinerskolenes foreldreforbund - Steinerskoleforeldrenes interesseorganisasjon
Steinerhøyskolen (Oslo) – Utdanning innenfor steinerpedagogikk
Oslokursene - Fag-didaktisk tilbud for lærere samt grunnkurs i steinerpedagogikk.

Milepæler

Image
Image
Image

1929

Steinerskolen i Bergen startet opp med førsteklasse i en privat villa i Kalvedalsveien. Lærer var Borghild Tunold.

1929

1933

Skolen leide seg inn i en gammel villa på SeiersBjerget. En langsom vekst i beskyttede omgivelser.

1935

Så flyttet skolen over til større lokaler i Vestre Torvgate. En leiegård midt i byen, uten egen skoleplass. Tidens økonomiske problemer rammet også skolen, men den levde gjennom dem.

1935

1954

Et eget hus på villavei 5 på Nygårdshøydenble kjøpt og innredet til skole. På denne tiden begynte miljøet omkring skolen å blomstre, særlig tok foreldreaktivitetene seg opp. Men også her ble plassen etterhvert for liten..

1969

I Rieber Mohns vei 15 fant skolen en blivende sted, hvor den kunne utvide til ungdomsskole og feire sitt 40-årsjubileum i egne bygninger. I 1970 fikk skolen økonomisk støtte gjennom Privatskoleloven

1969

1986

Det Blå Huset ble ferdigstilt. Det inneholder grupperom for helsepedagogiske fag, Helsesøsters kontor, en stor eurytmisal og en forelesningssal som primært brukes til fysikk- og kjemiundervisning.

Når det er Julemarked ved skolen brukes det store eurytmirommet til å vise frem hva det arbeides med på de forskjellige klassetrinnene, med eksempler fra undervisningen og utstilte elevarbeider.

2002

Skolen utvidet igjen. I tillegg til Lyssalen ble det bygget nytt administrasjonsbygg med plass til 3 klasserom for videregående trinn, nytt skolekjøkken samt et nytt eurytmirom

2002

Image
Image
Image

1929

Steinerskolen i Bergen startet opp med førsteklasse i en privat villa i Kalvedalsveien. Lærer var Borghild Tunold.

1929

1933

Skolen leide seg inn i en gammel villa på SeiersBjerget. En langsom vekst i beskyttede omgivelser.

1935

Så flyttet skolen over til større lokaler i Vestre Torvgate. En leiegård midt i byen, uten egen skoleplass. Tidens økonomiske problemer rammet også skolen, men den levde gjennom dem.


1935

1954

Et eget hus på villavei 5 på Nygårdshøydenble kjøpt og innredet til skole. På denne tiden begynte miljøet omkring skolen å blomstre, særlig tok foreldreaktivitetene seg opp. Men også her ble plassen etterhvert for liten..

1969

I Rieber Mohns vei 15 fant skolen en blivende sted, hvor den kunne utvide til ungdomsskole og feire sitt 40-årsjubileum i egne bygninger. I 1970 fikk skolen økonomisk støtte gjennom Privatskoleloven.

1969

1986

Det Blå Huset ble ferdigstilt. Det inneholder grupperom for helsepedagogiske fag, Helsesøsters kontor, en stor eurytmisal og en forelesningssal som primært brukes til fysikk- og kjemiundervisning.

Når det er Julemarked ved skolen brukes det store eurytmirommet til å vise frem hva det arbeides med på de forskjellige klassetrinnene, med eksempler fra undervisningen og utstilte elevarbeider.

2002

Skolen utvidet igjen. I tillegg til Lyssalen ble det bygget nytt administrasjonsbygg med plass til 3 klasserom for videregående trinn, nytt skolekjøkken samt et nytt eurytmirom

2002

Image
Image
Image

Nyttige lenker

Telefon

Følg Steinerskolen videregående på sosiale medier!