Videregående  >  Skolehverdag

Skolehverdag

Skolemiljø

Steinerskolen videregående i Bergen er en forholdsvis liten skole hvor du blir godt kjent med elever og lærere.  Vi har store, lyse klasserom som gir gode arbeidsbetingelser. Alle verksteder, musikkrom og atelierer er også meget godt egnede til undervisningen som foregår der. Vi har flotte uteområder med volleyballbane, basketballbane og liten fotballbane, og ellers muligheter for en liten spasertur i naturskjønne omgivelser i friminuttene.

Image

Skolemiljø

Steinerskolen videregående i Bergen er en forholdsvis liten skole hvor du blir godt kjent med elever og lærere. Det serveres deilig økologisk mat i kantinen hver dag. Vi har store, lyse klasserom som gir gode arbeidsbetingelser. Alle verksteder, musikkrom og atelierer er også meget godt egnede til undervisningen som foregår der. Vi har flotte uteområder med volleyballbane, basketballbane og liten fotballbane, og ellers muligheter for en liten spasertur i naturskjønne omgivelser i friminuttene.

Image
Image

Teori

De fleste fag undervises i perioder på to til fire uker. Her fordyper du deg i ett fag av gangen. Det er også ukentlige timer gjennom hele året i språkfag, norsk og matte.

Image

Arbeidsmåter

På steinerskolen er vi opptatt av å utvikle hele mennesket gjennom en variert skolehverdag. Derfor er undervisningen lagt opp med periodeundervisning de to første timene hver dag med fordypning i ett fag over 3-4 uker. Utover dagen er det såkalte øvingsfag for eksempel tysk, engelsk og matte, og så kommer de praktisk-kunstneriske fagene, som oftest mot slutten av dagen. Vi bruker i liten grad lærebøker, istedenfor bearbeider elevene undervisningsstoffet og lager sine egne «lærebøker» i form av arbeidsbøker. På denne måten får elevene mulighet til å utvikle flere sider av seg selv.

Image

Kunst

Gjennom kunstfagene – tegning, maling, kunstteori og arkitekturhistorie, får elevene mulighet til å utvikle nye ferdigheter, stimulere skaperglede og undring. Kunstfagene åpner for et mangfold av utfordringer, svar og løsninger. Egenskaper som også kan komme til nytte i de teoretiske fagene. I våre fine atelierer arbeider vi ved staffeliet med blyant, kull, kritt, akrylmaling og en hel del andre materialer.

I kunstteori oppsøker vi gallerier og visningsrom for å bli kjent med byens kunstscene og kunstneres bestrebelser i sitt arbeid. I arkitekturhistorien møter elevene historiens og nåtidens kulturuttrykk i byggekunsten.

Kunst

Gjennom kunstfagene – tegning, maling, kunstteori og arkitekturhistorie, får elevene mulighet til å utvikle nye ferdigheter, stimulere skaperglede og undring. Kunstfagene åpner for et mangfold av utfordringer, svar og løsninger. Egenskaper som også kan komme til nytte i de teoretiske fagene. I våre fine atelierer arbeider vi ved staffeliet med blyant, kull, kritt, akrylmaling og en hel del andre materialer.

I kunstteori oppsøker vi gallerier og visningsrom for å bli kjent med byens kunstscene og kunstneres bestrebelser i sitt arbeid. I arkitekturhistorien møter elevene historiens og nåtidens kulturuttrykk i byggekunsten.

Image
Image

Håndverk

Kunst og håndverksfagene er likestilte med de teoretiske fagene. Skolen legger vekt på å ha håndverkere, kunstnere og musikere som lærere i de ulike kunstneriske fagene. Elevene har flere timer i uken med kunst og håndverk hvor de lager produkter som tar tid og er av høy kvalitet og vanskelighetsgrad. De får innblikk i at håndverk og praktisk arbeid tar tid og krever kompetanse. Selvstendige vurderinger underveis i arbeidsprosessen, håndtering av verktøy og grunnleggende materialforståelse er viktige momenter i håndverksfaget.

Image

Håndverk

Kunst og håndverksfagene er likestilte med de teoretiske fagene. Skolen legger vekt på å ha håndverkere, kunstnere og musikere som lærere i de ulike kunstneriske fagene. Elevene har flere timer i uken med kunst og håndverk hvor de lager produkter som tar tid og er av høy kvalitet og vanskelighetsgrad. De får innblikk i at håndverk og praktisk arbeid tar tid og krever kompetanse. Selvstendige vurderinger underveis i arbeidsprosessen, håndtering av verktøy og grunnleggende materialforståelse er viktige momenter i håndverksfaget.

Image

Musikk

På steinerskolen videregående har du mulighet til å velge programfaget samspill. Her får du muligheten til å utvikle ferdighetene dine i musikk. Du spiller på gruppe med de andre i klassen din og får mulighet til å ha individuelle timer på hovedinstrumentet ditt. Vi jobber med ulike sjangre og har hovedvekt på jazz og pop. Gjennom året spiller vi en goddel konserter. På slutten av hvert semester har vi en stor samspillkonsert der alle tre klassene på videregående er med. Vi har også obligatorisk kor for alle klassene og musikktimer i vg1.

Musikk

På steinerskolen videregående har du mulighet til å velge programfaget samspill. Her får du muligheten til å utvikle ferdighetene dine i musikk. Du spiller på gruppe med de andre i klassen din og får mulighet til å ha individuelle timer på hovedinstrumentet ditt. Vi jobber med ulike sjangre og har hovedvekt på jazz og pop. Gjennom året spiller vi en goddel konserter. På slutten av hvert semester har vi en stor samspillkonsert der alle tre klassene på videregående er med. Vi har også obligatorisk kor for alle klassene og musikktimer i vg1.

Image
Image

Friluftsliv

Å ferdes i naturen som klasse bidrar til et positivt klassemiljø, lar deg utfordre grensene dine, og skaper gode minner i felleskapet. Skolen har derfor faste friluftslivsturer; en ukes vintertur på Hardangervidda i 1. videregående og bretur på Jostedalsbreen i 2. videregående. I tillegg arrangerer vi en skidag og minst en fjelltur i nærområdet hvert år.

Image

Friluftsliv og turer

Å ferdes i naturen som klasse bidrar til et positivt klassemiljø, lar deg utfordre grensene dine, og skaper gode minner i felleskapet. Skolen har derfor faste friluftslivsturer; en ukes vintertur på Hardangervidda i 1. videregående og bretur på Jostedalsbreen i 2. videregående. I tillegg arrangerer vi en skidag og minst en fjelltur i nærområdet hvert år.

På våren i vg2 reiser klassen på botanikktur til Fjelbergøy i Sunnhordaland. Her brukes dagene til undervisning om planter, miljø og bærekraft. Planter og frø blir studert i detalj og det blir viet mye tid til å tegne som kunstnerisk bearbeidelse av undervisningsstoffet.

Vg3 reiser på tur til utlandet som en avslutning på 13 års skolegang. Klassen kommer selv frem til reisemål og sparer i fellesskap penger til turen. De siste årene har turen gått til Hellas, Italia, Kroatia og Portugal. Her flettes undervisningsstoff fra arkitekturhistorie, kunsthistorie, religion, samfunnsfag og historie inn i pedagogiske opplegg knyttet til reisemålene

Image

Skuespill VG3

Vg3 setter opp et skuespill mot slutten av skoleåret. Gjennom drama-pedagogiske og skuespiller-tekniske øvelser får elevene arbeide med å fremme ekspressivitet i kropp og stemme. De må også samarbeide tett om å bygge et helhetlig ensemble, – under veiledning fra faglærer. Elevene får mulighet til å bidra med musikk, dans, kostymer, scenografi og teknisk arbeid. De medvirker som konsept-utviklere og har som skuespillere i oppgave å nyttiggjøre seg regi, og utvikle troverdighet i rollene sine. Vi ønsker at samtlige elever skal få oppleve og se verdien av et kunstnerisk samarbeid med sine medmennesker.

Skuespill VG3

Vg3 setter opp et skuespill mot slutten av skoleåret. Gjennom drama-pedagogiske og skuespiller-tekniske øvelser får elevene arbeide med å fremme ekspressivitet i kropp og stemme. De må også samarbeide tett om å bygge et helhetlig ensemble, – under veiledning fra faglærer. Elevene får mulighet til å bidra med musikk, dans, kostymer, scenografi og teknisk arbeid. De medvirker som konsept-utviklere og har som skuespillere i oppgave å nyttiggjøre seg regi, og utvikle troverdighet i rollene sine. Vi ønsker at samtlige elever skal få oppleve og se verdien av et kunstnerisk samarbeid med sine medmennesker.

Image

Telefon

Følg Steinerskolen videregående på sosiale medier!