Barnetrinn

Å lære gjennom hele seg.

 

Vår pedagogikk er rettet mot læring gjennom alle sansene og allsidig utfoldelse for å utvikle hele mennesket.

Vi har en egen anerkjent pedagogikk for å lære barna å lese, skrive og regne.

Bevegelse, tegning, maling, sang, musikk, håndverk og praktisk arbeid er en integrert del av undervisningen.

Undervisningen foregår i klasser der læreren følger klassen i flere år. Hver klasse har sitt eget klasserom. Dette skaper et trygt og godt læringsmiljø.

Image

Alternative og engasjerende.

 

Skoledagen følger en rytme med sang, resitasjon, bevegelse, fortelling og formidling av nytt lærestoff. Lærerens engasjerte fortelling er en viktig del av undervisningen.

Så skal barna gjennom kunstneriske øvelser og med egne ord og tegninger gjenfortelle det de har lært, bl.a. i arbeidsboken sin.

De første klassetrinnene har ukentlige turer til Langegården og Langeskogen. Slik lærer de å bli glad i og å ta vare på dyrene og naturen.

 

Kontakt oss

Rieber Mohnsveg 15, 5231 Paradis

  • dummy55 92 29 29

  • dummy bergen@steinerskolen.no

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Search