Grunnskolen  >  Praktisk info  >  Søk skoleplass

Søke skoleplass?

Søke skoleplass?

Rudolf Steinerskolen i Bergen er et faglig/pedagogisk alternativ til den offentlige skolen. Skolen bygger på Rudolf Steiners pedagogiske ideer. Skolen er åpen for alle som fyller vilkårene for inntak i den offentlige skolen.
Image

Søknadsskjema oppstart høsten 2024

Barnetrinn

Søknadsskjema 1. klasse oppstart 2024

For barn født i 2018, med skolestart høsten 2024, er
ordinær søknadsfrist 15.10.2023.

Søknader etter denne dato behandles når 1. inntak er ferdig, tidligst november 2023.

Image
Søknadsskjema for barn født 2018, skoleåret 2024-25
Søk skoleplass 1.klasse

Søknadsskjema 2. - 7. klasse oppstart 2024

Søknadsfrist 01.12.2023.
Søknader mottatt etter frist settes på venteliste.
 
Image
Søknadsskjema for barnetrinnet, 2.-7. klasse, skoleåret 2024-25.
Søk skoleplass 2. - 7. klasse

Ungdomstrinn

Søknadsskjema 8. - 10. klasse


Søknadsfrist 01.12.2023.
Søknader mottatt etter frist settes på venteliste.
 
Image
Søknadsskjema for ungdomstrinnet,
8. - 10. klasse, skoleåret 2024-25.
Søk skoleplass

Videregående

Søknadsskjema videregående oppstart høst 2024

Image
Søknadsskjema for oppstart  2024 vil bli tilgjengelig høsten 2023