Søknadsskjema 1. klasse 2023-24 (For oppstart høsten 2022 var søknadsfristen 15.10.2021)

Barn født i 2017 har skolestart høsten 2023. Søknadsfrist til 1. klasse 2023-2415. oktober 2022.

Fra 01.01.2017 til 31.12.2017
Legg inn personnummer, de fem siste tallene.
I de neste feltene ber vi om  informasjon om første foresatt. Disse feltene er obligatoisk og må fylles ut. Kvittering for mottatt søknad sendes til første foresattes e-post.

 

Informasjon om foresatt nummer 2 føres inn i de neste feltene. Dette er ikke obligatorisk, men det er ønskelig at det fylles ut.
Velg hvilken type skoleskyss det søkes om fra nedtrekksmenyen.

Før dere søker skoleskyss anbefales det at dere orienterer dere om regelverket.

Les mer her: Skyss.no/verdt å vite/skoleskyss.
Og her: Bergen Kommune - Skoleskyss

Avstandskrav mellom hjem og skole: For elever i 1.klasse skal det være minimum 2 kilometer mellom hjem og skole.

Merk: Det kan innvilges drosje til skolestart og slutt, ikke til SFO eller annen fritidsaktivitet på skolen. 

Drosje kan innvilges dersom det ikke eksisterer tilstrekkelig offentlig kommunikasjon mellom hjem og skole. Drosje er å betrakte som erstatning for buss.

Ved behov for tilrettelagt skoleskyss skal det søkes på egne skjema:

Følg lenken til Skyss.no - skjema for tilrettelagt skoleskyss: Skoleskyss - Regler & Skjema

Ferdig utfylt skjema skal leveres til skolekontoret for videre behandling, da det er skolens ansvar å søke på vegne av eleven. 

Flere valg er mulig.
Les inntaksreglementet før du sender skjema. INNTAKSREGLEMENT
Informasjonen dere gir til skolen i dette søknadsskjemaet vil bli behandlet i henhold til gjeldende personvernforordning.

Dette skjemaet kan kun brukes til søknad om plass i 1.klasse. Viser det seg at det ikke kan tilbys plass skal skolen slette søknaden.

Skal søknad videreføres til neste år må det sendes inn ny søknad for det aktuelle skoleåret. Der det tilbys plass skal skolen lagre søknadsskjema i elevmappe ved søkers oppstart.

 

MERK: Opplysninger som navn, elevs fødselsdato. adresse, foresattes telefonnumre og e-postadresser vil bli synlig i våre klasselister om eleven får plass. Søker oppfordres til å informere skolen om endret kontaktinfo, helst skriftlig via e-post til bergen@steinerskolen.no

Kontakt oss

Rieber Mohnsveg 15, 5231 Paradis

  • dummy55 92 29 29

  • dummy bergen@steinerskolen.no

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Search