Søknadsskjema 2.- 7. klasse 2022-23

Søknadsfrist 1. desember 2021

1. klasse 2022-23 for elever født i 2016: Se eget skjema, MERK: Søknadsfrist 15. oktober for 1. klasse.
Trykk i feltet for kalender.
Legg inn personnummer.
I de neste feltene legges informasjon om første foresatt inn. Disse feltene er obligatoisk og må fylles ut. Kvittering for mottatt søknad sendes til første foresattes e-post.
Informasjon om foresatt nummer 2 legges inn i de neste feltene. Disse feltene er ikke obligatorisk, men ønskelig at det fylles ut hvis dette er mulig.
Her kan dere velge flere alternativer
Velg rett alternativ fra nedtrekksmenyen.

Avstandskrav mellom hjem og skole: 1. klasse 2 km, 2.- 7. klasse 4 km.
Drosje kan søkes for elever i 1.- 4. klasse. MERK: Det kan innvilges drosje til skolestart og slutt, ikke til SFO eller annen fritidsaktivitet på skolen.


Drosje kan innvilges dersom det ikke eksisterer tilstrekkelig offentlig kommunikasjon mellom hjem og skole. Drosje er å betrakte som erstatning for buss.

Ved behov for tilrettelagt skoleskyss skal det søkes på egne skjema.

SKOLESKYSS - REGLER OG SKJEMA

Les inntaksreglementet før du sender skjema. INNTAKSREGLEMENT

Informasjonen dere gir til skolen i dette søknadsskjemaet vil bli behandlet i henhold til gjeldende personvernforordning. 

Det kan kun søkes til skoleår som er tilgjengelig i første punkt. Viser det seg at det ikke kan tilbys plass skal skolen slette søknaden.

Skal søknad videreføres til neste år må det søkes på nytt når ønsket år er tilgjengelig. Der det tilbys plass skal skolen lagre søknadsskjema i elevmappe ved søkers oppstart.

MERK: Opplysninger som navn, elevs fødselsdato. adresse, foresattes telefonnumre og e-postadresser, vil bli synlig i våre klasselister om eleven får plass.

Søker oppfordres til å informere skolen om endret kontaktinfo, helst skriftlig via e-post til bergen@steinerskolen.no

Kontakt oss

Rieber Mohnsveg 15, 5231 Paradis

  • dummy55 92 29 29

  • dummy bergen@steinerskolen.no

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Search