SØKNADSSKJEMA FOR UNGDOMSTRINNET, OPPSTART HØSTEN 2023.

8. klasse/Født 2010 - - 9. klasse/Født 2009 - - 10. klasse/Født 2008
Trykk i feltet for kalender.
De 5 siste tallene i personnummeret
I de neste feltene legges informasjon om første foresatt inn. 
Foresattes fødselsnummer brukes for å opprette tilgang til foreldresidene på Visma Flyt Skole

Informasjon om den andre foresatte legges inn i de neste feltene. 

MERK: Ved delt foreldrerett skal begge foresatte godkjenne skolevalget.

Er det kun én foresatt kan første foresattes informasjon gjentas her og bekreftelse på foreldreforhold sendes til skolens e-post.

Foresattes fødselsnummer brukes for å opprette tilgang til foreldresidene på Visma Flyt Skole
Her kan dere mulighet for å velge flere alternativer.

Det kan søkes om busskort for buss/bybane. Skolen oppretter søknad om skysskort på vegne av eleven.

Mer informasjon, skjema og regler for skoleskyss finner dere her: skyss.no/reise/skoleskyss
Egne regler gjelder for midlertidig eller varig medisinsk skoleskyss. 
Søknad om tilrettelagt skoleskyss leveres til skolekontoret sammen med eventuelt nødvendige vedlegg. Det er skolens ansvar å søke på vegne av eleven. 

Les inntaksreglementet før du sender skjema. INNTAKSREGLEMENT

Informasjonen dere gir til skolen i dette søknadsskjemaet vil bli behandlet i henhold til gjeldende personvernforordning. 

Det kan kun søkes til skoleår som er tilgjengelig i første punkt. Viser det seg at det ikke kan tilbys plass skal skolen slette søknaden.

MERK: Opplysninger som navn, elevs fødselsdato, adresse, foresattes telefonnumre og e-postadresser vil bli synlig i våre klasselister om eleven får plass.

Søker oppfordres til å informere skolen om endret kontaktinfo, skriftlig via e-post til skolekontoret

Kontakt oss

Rieber Mohnsveg 15, 5231 Paradis

  • dummy55 92 29 29

  • dummy bergen@steinerskolen.no

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Search