Søknadsskjema 8.- 10. klasse 2022-23

Søknadsfrist 1. desember 2021

SØKNADSSKJEMA FOR UNGDOMSTRINNET, OPPSTART HØSTEN 2022.

8. klasse/Født 2009 - - 9. klasse/Født 2008 - - 10. klasse/Født 2007
Trykk i feltet for kalender.
Legg inn personnummer.
I de neste feltene legges informasjon om første foresatt inn. Disse feltene er obligatoisk og må fylles ut. Kvittering for mottatt søknad sendes til første foresattes e-post.

 

Informasjon om foresatt nummer 2 legges inn i de neste feltene. Disse feltene er ikke obligatorisk, men ønskelig at det fylles ut hvis dette er mulig.
Her kan dere mulighet for å velge flere alternativer.

Det kan søkes om busskort for buss/bybane. Skolen oppretter søknad om skysskort på vegne av eleven.

Mer informasjon, skjema og regler for skoleskyss finner dere her: SKOLESKYSS - VERDT Å VITE

Les inntaksreglementet før du sender skjema. INNTAKSREGLEMENT
Informasjonen dere gir til skolen i dette søknadsskjemaet vil bli behandlet i henhold til gjeldende personvernforordning.

Det kan kun søkes til skoleår som er tilgjengelig i første punkt. Viser det seg at det ikke kan tilbys plass skal skolen slette søknaden.

Skal søknad videreføres til neste år må det søkes på nytt når ønsket år er tilgjengelig. Der det tilbys plass skal skolen lagre søknadsskjema i elevmappe ved søkers oppstart.

MERK: Opplysninger som navn, elevs fødselsdato. adresse, foresattes telefonnumre og e-postadresser, vil bli synlig i våre klasselister om eleven får plass. Søker oppfordres til å informere skolen om endret kontaktinfo, gjerne skriftlig via e-post til bergen@steinerskolen.no

Kontakt oss

Rieber Mohnsveg 15, 5231 Paradis

  • dummy55 92 29 29

  • dummy bergen@steinerskolen.no

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Search