Vår historie

Bakgrunn og milepæler

Bakgrunn

Den første Steinerskolen ble etablert høsten 1919 i Tyskland. Forretningsmannen Emil Molt fra Stuttgart hadde engasjert seg for en reform av hele delstatens skolesystem etter første verdenskrig, men da dette slo feil, stilte han midler og lokaler til disposisjon for å starte en skole for barna til arbeiderne på sigarettfabrikken Waldorf Astoria. Rudolf Steiner ble bedt om å lede lærerkollegiet og om å utvikle ideer til skolens pedagogikk.

I Tyskland og de fleste andre land har Steinerskolene beholdt betegnelsen Waldorfskoler, mens den første norske Steinerskolen som ble startet i Oslo i 1926 fikk navn etter pedagogikkens grunnlegger og ble hetende Rudolf Steinerskolen i Oslo. I 1929 ble Rudolf Steinerskolen i Bergen etablert. Frem til 1971 fantes kun to Steinerskoler i Norge. På 70- og 80-tallet ble det grunnlagt en rekke nye skoler fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord. I dag (2002) finnes det 30 Steinerskoler og ca. 50 Steinerbarnehager hovedsakelig i landets største byer. 12 av skolene tilbyr også videregående opplæring. Nesten 6000 barn og unge går i en norsk Steinerskole eller -barnehage.

Internasjonalt finnes det rundt 1000 Steinerskoler og 1500 Steinerbarnehager fordelt på alle verdens kontinenter. De norske Steinerskolene har opprettet en felles interesseorganisasjon Forbundet Steinerskolene i Norge. Steinerskolenes foreldre har sammensluttet seg i Steinerskolenes foreldreforbund.

Rudolf Steinerhøyskolen i Oslo tilbyr lærer- og førskolelærerutdanning i steinerpedagogikk og har for tiden noe over 110 studenter og Institutt for Steinerpedagogikk gir etterutdanningskurs samt understøtter steinerpedagogisk forskning.

Den norske Eurytmihøyskole utdannet faglærere i eurytmi frem til den ble nedlagt i 2016.

Milepæler

1929

1929

Steinerskolen i Bergen startet opp med førsteklasse i en privat villa i Kalvedalsveien. Lærer var Borghild Tunold.

Kontakt oss

Rieber Mohnsveg 15, 5231 Paradis

  • dummy55 92 29 29

  • dummy bergen@steinerskolen.no

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Search